STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82951 Nồi hấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20180458 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN Còn hiệu lực
23/07/2019

82952 Nồi hấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 434-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Kim Hữu Còn hiệu lực
22/08/2019

82953 Nồi hấp TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 060-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/12/2022

82954 Nồi hấp TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 062-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/12/2022

82955 Nồi hấp TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BẢO MINH 20230616/CBPL-BM Còn hiệu lực
19/06/2023

82956 NỒI HẤP TIỆT TRÙNG TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 71/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HỮU HẢO Còn hiệu lực
06/02/2020

82957 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 0405/2022/MPEMD Đã thu hồi
07/05/2022

82958 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 0405/2022/MPEMD Còn hiệu lực
07/05/2022

82959 Nồi hấp tiệt trùng hơi nước để bàn TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1001721CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MI VI TI Còn hiệu lực
04/01/2022

82960 Nồi hấp khử trùng trong y tế TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 217-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Huỳnh Ngọc Còn hiệu lực
17/09/2019