STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82961 Máy triệt lông bằng Laser Diode TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ NAM QUÂN 04/2022/NQ-MED Còn hiệu lực
07/08/2022

82962 Máy triệt lông BL-D10 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH HPMED VIỆT NAM 11/2024/HPMED Còn hiệu lực
27/05/2024

82963 Máy triệt lông Braun Silk - Expert 3 IPL BD3006 TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 599.21/180000026/PCBPL-BYT HOÀNG KIM KHÁNH Còn hiệu lực
24/11/2021

82964 Máy triệt lông chăm sóc da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ NAM QUÂN 02/2024/NQ-MED Còn hiệu lực
25/04/2024

82965 Máy triệt lông chăm sóc da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ NAM QUÂN 03/2024/NQ-MED Còn hiệu lực
20/05/2024

82966 Máy triệt lông công nghệ ánh sáng xung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ IDM VIỆT NAM 02/2023/PL-IDM Còn hiệu lực
23/01/2024

82967 Máy triệt lông công nghệ Diode Laser TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN PCT 09/2023/PL-PCT Còn hiệu lực
18/10/2023

82968 Máy triệt lông công nghệ Diode Laser TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN PPL 11/2023/PL-PPL Còn hiệu lực
19/10/2023

82969 Máy triệt lông công nghệ diode laser TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ NAM QUÂN 14/2023/NQ-MED Đã thu hồi
13/11/2023

82970 Máy triệt lông công nghệ diode laser TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ NAM QUÂN 15/2023/NQ-MED Còn hiệu lực
14/11/2023