STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82971 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC AP-PL2022-0621 Còn hiệu lực
05/09/2022

82972 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM PL0002-2022/170000021/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/09/2022

82973 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM PL0002-2022/170000021/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/09/2022

82974 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1865/170000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/09/2022

82975 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ARKRAY VIỆT NAM 19/2022/ARKRAY Còn hiệu lực
31/10/2022

82976 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 08/2022/ĐD-PL Còn hiệu lực
07/12/2022

82977 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 10/2022/ĐD-PL Còn hiệu lực
08/12/2022

82978 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 11/2022/ĐD-PL Còn hiệu lực
08/12/2022

82979 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT NAM PHÁT 1502/2023/PL-NAMPHAT Còn hiệu lực
30/03/2023

82980 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC 03/2023/TĐ-KQPL Còn hiệu lực
14/04/2023