STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82981 Nồi hấp tiệt trùng dung tích từ 20 lít đến 2000 lít TTBYT Loại C CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL HÀ NỘI 001/VNCHN-P2/180000018/PCBPL-BYT Công ty TNHH điện tử y tế Hasaky Còn hiệu lực
30/09/2020

82982 Nồi hấp tiệt trùng dùng trong y tế TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP 08-TL/2019/170000162/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP Còn hiệu lực
03/09/2019

82983 NỒI HẤP TIỆT TRÙNG DÙNG TRONG Y TẾ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) 170003212/HSCBPL- BYT CÔNG TY CP DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) Còn hiệu lực
17/11/2020

82984 Nồi hấp tiệt trùng dùng trong y tế và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP 04-TL/2020 Công Ty TNHH Thương Mại Trang Thiết Bị Y Tế Trung Lập Đã thu hồi
01/10/2020

82985 Nồi hấp tiệt trùng dùng trong y tế và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP 04-TL/2020 Công Ty TNHH Thương Mại Trang Thiết Bị Y Tế Trung Lập Còn hiệu lực
01/10/2020

82986 NỒI HẤP TIỆT TRÙNG E.O.G TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1061/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH WON-MED VINA Còn hiệu lực
02/01/2020

82987 NỒI HẤP TIỆT TRÙNG HƠI NƯỚC TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1061/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH WON-MED VINA Còn hiệu lực
02/01/2020

82988 Nồi hấp tiệt trùng hơi nước TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020117/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN BỘ QUỐC TẾ Còn hiệu lực
03/03/2020

82989 Nồi hấp tiệt trùng hơi nước TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020087C/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRẦN LÊ Còn hiệu lực
04/03/2020

82990 Nồi hấp tiệt trùng hơi nước TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020128A/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THANH BÌNH Còn hiệu lực
04/03/2020