STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82981 Máy tra dầu tay khoan TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2024/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Cung ứng Y tế Nha Phong Còn hiệu lực
09/05/2021

82982 Máy tra dầu tay khoan TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4059-8 PL-TTDV Công ty TNHH Thiết bị y tế Bảo Thịnh Còn hiệu lực
27/11/2021

82983 Máy tra dầu tay khoan nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210306 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
20/05/2021

82984 Máy tra dầu tay khoan nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT 23052022.1/SD/BPL Còn hiệu lực
23/05/2022

82985 Máy tra dầu vệ sinh tay khoan TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHA KHOA VIỆT QUANG 03102023-01/PCBPL-VQ Còn hiệu lực
09/10/2023

82986 Máy tra dầu vệ sinh và khử trùng tay khoan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHA KHOA VIỆT QUANG 03102023-02/PCBPL-VQ Còn hiệu lực
09/10/2023

82987 Máy trải lam tế bào lớp mỏng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH S MEDICAL VIỆT NAM 01.24 Còn hiệu lực
04/03/2024

82988 Máy trám răng TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 178-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Y Tế Hoàn Mỹ Còn hiệu lực
04/07/2019

82989 Máy trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 07220717 Công ty TNHH Thiết bị Y tế MEDENT (MEDENT CO., LTD) Còn hiệu lực
02/08/2019

82990 Máy trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT 230710/PL-IV-BLUE Còn hiệu lực
10/07/2023