STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82991 Máy xét nghiệm nước tiểu và que xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 09/170000083/PCBPL-BYT CTY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Đã thu hồi
19/08/2019

82992 Máy xét nghiệm nước tiểu, phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1636/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Công nghệ và Đầu tư MDC Còn hiệu lực
08/07/2019

82993 Máy xét nghiệm Optilite TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018645 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI UYÊN Còn hiệu lực
26/10/2019

82994 Máy xét nghiệm PCR TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 013-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Y Dược phẩn VIMEDIMEX Còn hiệu lực
05/02/2020

82995 Máy xét nghiệm PCR TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 013-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Y Dược phẩn VIMEDIMEX Còn hiệu lực
05/02/2020

82996 Máy xét nghiệm phân tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 125/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
05/01/2021

82997 Máy xét nghiệm phân tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 325/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
27/10/2021

82998 Máy xét nghiệm phân tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 325/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
28/10/2021

82999 Máy xét nghiệm phân tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANH BẮC 1510AB-LIUTO Còn hiệu lực
15/10/2023

83000 Máy xét nghiệm Realtime PCR TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM LT-017/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/12/2022