STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83011 Máy trị liệu tần số thấp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH 13-2022/TMT-CBPL Còn hiệu lực
27/04/2022

83012 Máy trị liệu tần số điện sinh học Zapper GREENLINK TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GREEN LINK 01/2022/TTBYT Còn hiệu lực
06/07/2022

83013 Máy trị liệu tần số điện sinh học Diacom-SOLO-FREQ-Personal-Medio TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GREEN LINK 01/2022/TTBYT Còn hiệu lực
06/07/2022

83014 Máy trị liệu thấu nhiệt tần số cao TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2550/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/03/2022

83015 Máy trị liệu thấu nhiệt tần số cao TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2550/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/03/2022

83016 Máy trị liệu thấu nhiệt tần số cao TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THANH NHÃ 0001/12/TNPL Còn hiệu lực
27/12/2022

83017 Máy trị liệu tư thế đi trên mặt đất TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM 43 - ASIA ACTUAL/2022 Còn hiệu lực
18/10/2022

83018 Máy trị liệu từ trường TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT 010/SP/2019/180000003/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần khoa học công nghệ Sơn Phát Còn hiệu lực
06/10/2020

83019 Máy trị liệu từ trường TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT 015/SP/2021/180000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH EIE Vietnam Còn hiệu lực
28/06/2021

83020 Máy trị liệu từ trường (máy từ trường trị liệu) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH EIE VIETNAM EIE-001-2022 Còn hiệu lực
09/12/2022