STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83021 Máy tiệt trùng hơi nước TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂN LONG 20/2022/TL-PL Còn hiệu lực
24/03/2023

83022 Máy tiệt trùng hơi nước TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ VẠN PHÁT 03/2023/VP-PL Đã thu hồi
24/08/2023

83023 Máy tiệt trùng hơi nước TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ VẠN PHÁT 03/2023/VP-PL Còn hiệu lực
19/09/2023

83024 Máy tiệt trùng hơi nước áp suất cao/Autoclave (cỡ nhỏ) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP HOÀNG LONG 1601.1/2024/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/01/2024

83025 Máy tiệt trùng hơi nước áp suất kiểu di động TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ THIẾT BỊ VINALAB 20230401/VINALAB/ NAN Còn hiệu lực
13/04/2023

83026 Máy tiệt trùng hơi nước áp suất kiểu đứng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ THIẾT BỊ VINALAB 20230401/VINALAB/ NAN Còn hiệu lực
13/04/2023

83027 Máy tiệt trùng hơi nước áp suất đứng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200731 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ THIẾT BỊ VINALAB Còn hiệu lực
25/11/2020

83028 Máy tiệt trùng hơi nước áp suất đứng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200758 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ THIẾT BỊ VINALAB Còn hiệu lực
11/12/2020

83029 Máy tiệt trùng hơi nước kèm phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC MDC/PL/23-05-09/Sakura Còn hiệu lực
09/05/2023

83030 Máy tiệt trùng hơi nước nhiệt độ cao TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1747/2020/180000028/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần AIPT Việt Nam Còn hiệu lực
05/11/2020