STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83041 Máy trị liệu chân không TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 002-DA/170000108/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á Đã thu hồi
17/12/2019

83042 Máy trị liệu chân không TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 095-DA/170000108/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á/Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Đông Á Đã thu hồi
21/05/2021

83043 Máy trị liệu chân không TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 12/BPL-OST Còn hiệu lực
28/04/2022

83044 Máy trị liệu chân không TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH 009/2023/PL-TBYT Đã thu hồi
26/02/2024

83045 Máy trị liệu chân không TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH 009/2023/PL-TBYT Còn hiệu lực
28/02/2024

83046 Máy trị liệu cơ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH 32-2023/TMT-CBPL Còn hiệu lực
05/12/2023

83047 Máy trị liệu cơ học massage bàn chân - Detox MSDetox TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES KT001/170000073/ PCBPL-BYT (cty Cao Khánh Thiện) Công Ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Cao Khánh Thiện Còn hiệu lực
20/12/2019

83048 Máy trị liệu cơ học và xoa bóp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Z-TON INTERNATIONAL VINA 0710/22/ZTON/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/10/2022

83049 Máy trị liệu cơ học và xoa bóp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Z-TON INTERNATIONAL VINA 01-2024/PL-Z-TON Còn hiệu lực
17/05/2024

83050 Máy trị liệu cổ tử cung bằng tia hồng ngoại TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH NGUYÊN PHÁT GROUP 01.07/PL Còn hiệu lực
06/07/2023