STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83061 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM PL0002-2022/170000021/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/09/2022

83062 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1865/170000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/09/2022

83063 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ARKRAY VIỆT NAM 19/2022/ARKRAY Còn hiệu lực
31/10/2022

83064 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 08/2022/ĐD-PL Còn hiệu lực
07/12/2022

83065 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 10/2022/ĐD-PL Còn hiệu lực
08/12/2022

83066 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 11/2022/ĐD-PL Còn hiệu lực
08/12/2022

83067 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT NAM PHÁT 1502/2023/PL-NAMPHAT Còn hiệu lực
30/03/2023

83068 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC 03/2023/TĐ-KQPL Còn hiệu lực
14/04/2023

83069 Máy Xét Nghiệm Nước Tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN VẠN THÔNG 15-04/vvt/2023 Còn hiệu lực
17/11/2023

83070 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 43PG-PL/170000025/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/04/2023