STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83071 Máy Trị Liệu Bằng Sóng Xung Kích Ngoài Cơ Thể TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2191/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/09/2023

83072 Máy trị liệu bằng tần sóng can thiệp thấp (Máy điều trị điện xung) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM 1511/BPL-VMHN2023 Còn hiệu lực
12/12/2023

83073 Máy trị liệu bằng tia laser TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021691/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/03/2023

83074 Máy trị liệu bằng tia laser TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 202319/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/11/2023

83075 Máy trị liệu bằng xung ánh sáng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 002-DA/170000108/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á Đã thu hồi
17/12/2019

83076 Máy trị liệu bằng xung ánh sáng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 095-DA/170000108/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á/Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Đông Á Đã thu hồi
21/05/2021

83077 Máy trị liệu bằng xung ánh sáng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH 009/2023/PL-TBYT Đã thu hồi
26/02/2024

83078 Máy trị liệu bằng xung kích (Máy xung kích trị liệu) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT 037/SP/2024/180000003/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/06/2024

83079 Máy trị liệu bằng xung kích (Máy xung kích trị liệu) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT 037/SP/2024/180000003/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/06/2024

83080 Máy trị liệu bằng xung điện (loại tần số thấp/ trung/ tần số cao/tần số siêu âm/ hồng ngoại/ quang học) và phụ kiện TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 051-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH trung tâm sản phẩm y tế Quốc Khoa Còn hiệu lực
20/04/2021