STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83081 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0587PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HKT Còn hiệu lực
26/10/2020

83082 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH 01/2017/QM-PL Công ty cổ phần y tế Quang Minh Còn hiệu lực
01/09/2021

83083 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH 03/2018/QM-PL Công ty cổ phần y tế Quang Minh Còn hiệu lực
01/09/2021

83084 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH .QMPL-182017/170000030/PCBPL-BYT Công ty cổ phần y tế Quang Minh Còn hiệu lực
03/09/2021

83085 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1981/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/09/2021

83086 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI Số:78521CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN YEAHOME Còn hiệu lực
22/11/2021

83087 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2665CL24/7/19 PL-TTDV Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đại An Còn hiệu lực
29/12/2021

83088 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2177/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/01/2022

83089 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2178/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/01/2022

83090 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2176/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/01/2022