STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83091 Nồi hấp tiệt trùng hơi nước để bàn TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 53521CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật Tư Khoa Học Quốc Tế Đã thu hồi
10/08/2021

83092 Nồi hấp tiệt trùng hơi nước để bàn TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 53521CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật Tư Khoa Học Quốc Tế Còn hiệu lực
10/08/2021

83093 Nồi hấp tiệt trùng hơi nước để bàn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ 2402/PLTTBYT/STECH Còn hiệu lực
24/02/2023

83094 Nồi hấp tiệt trùng hơi nước để bàn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ 0806-10/PLTTBYT/STECH Còn hiệu lực
08/06/2023

83095 Nồi hấp tiệt trùng hơi nước để bàn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ 18082023/PLTTBYT/STECH Còn hiệu lực
18/08/2023

83096 Nồi hấp tiệt trùng khoang hấp ngang và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT 2019022/180000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT Còn hiệu lực
09/07/2019

83097 Nồi hấp tiệt trùng nhiệt độ cao TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 779 PL Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Trường Sơn Còn hiệu lực
08/01/2020

83098 Nồi hấp tiệt trùng nhiệt độ cao 250 lít TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GEMS 01/0807/GEMS-2021 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI Còn hiệu lực
08/07/2021

83099 Nồi hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2557/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA Còn hiệu lực
21/12/2021

83100 Nồi hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 401/170000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/04/2022