STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83091 Máy xét nghiệm nước tiểu tự động (không bao gồm bộ xử lý dữ liệu và màn hình) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 61/2022/NP-PL Còn hiệu lực
04/07/2022

83092 Máy xét nghiệm nước tiểu tự động hoàn toàn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH 10/2020/QM-PL Công ty cổ phần y tế Quang Minh Còn hiệu lực
01/09/2021

83093 Máy xét nghiệm nước tiểu tự động và hóa chất xét nghiệm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN VN-102/170000069/PCBPL-BYT CTY TNHH VẠN NIÊN Còn hiệu lực
22/02/2021

83094 Máy xét nghiệm nước tiểu tự động và hóa chất xét nghiệm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN VN-102/170000069/PCBPL-BYT CTY TNHH VẠN NIÊN Còn hiệu lực
22/02/2021

83095 Máy xét nghiệm nước tiểu và hóa chất kiểm chuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN Số: 25 PL-VX/ 200000036/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN Còn hiệu lực
21/12/2021

83096 Máy xét nghiệm nước tiểu và hóa chất xét nghiệm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN VN-125/170000069/PCBPL-BYT CTY TNHH VẠN NIÊN Còn hiệu lực
22/02/2021

83097 Máy xét nghiệm nước tiểu và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 108/170000083/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Còn hiệu lực
31/12/2019

83098 Máy xét nghiệm nước tiểu và que xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 09/170000083/PCBPL-BYT CTY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Đã thu hồi
19/08/2019

83099 Máy xét nghiệm nước tiểu, phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1636/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Công nghệ và Đầu tư MDC Còn hiệu lực
08/07/2019

83100 Máy xét nghiệm Optilite TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018645 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI UYÊN Còn hiệu lực
26/10/2019