STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83101 Máy triệt lông TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH HB4U GROUP VIỆT NAM 01/2024/PL-HB4U Còn hiệu lực
24/05/2024

83102 Máy triệt lông TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THẨM MỸ ĐD MED DD2024-002/PLTTBYT Đã thu hồi
27/05/2024

83103 Máy triệt lông TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THẨM MỸ ĐD MED DD2024-002/PLTTBYT Còn hiệu lực
27/05/2024

83104 Máy triệt lông (IPL Treatment Machine) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO 3D VIỆT NAM 015PL/PCBPL-CNC3D Còn hiệu lực
11/06/2024

83105 Máy triệt lông 2in1 Reanguang 2in1 Ruby TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH HPMED VIỆT NAM 04/2024/HPMED Đã thu hồi
23/04/2024

83106 Máy triệt lông 2in1 Reanguang 2in1 Ruby TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH HPMED VIỆT NAM Số: 05/2024/HPMED Đã thu hồi
04/05/2024

83107 Máy triệt lông 2in1 Reanguang 2in1 Ruby TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH HPMED VIỆT NAM 07/2024/HPMED Còn hiệu lực
10/05/2024

83108 Máy triệt lông Aroma Grand 808nm Laser 600W TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HANA KIM BÁCH NGUYÊN 2001/2024KBN/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/01/2024

83109 Máy triệt lông bằng ánh sáng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI G&B VIỆT NAM 0902/PCBPL-GB Đã thu hồi
28/02/2024

83110 Máy triệt lông bằng ánh sáng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI G&B VIỆT NAM 0902/PCBPL-GB Còn hiệu lực
28/02/2024