STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83111 Máy Triệt Lông Roswell Extra Light TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 608.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẾ GIỚI THẨM MỸ Còn hiệu lực
12/11/2020

83112 Máy Triệt Lông Roswell Premium TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 607.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẾ GIỚI THẨM MỸ Còn hiệu lực
12/11/2020

83113 Máy triệt lông Silk’n Infinity V2.0 TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 566.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC VÂN Đã thu hồi
15/11/2021

83114 Máy triệt lông trẻ hóa da bằng ánh sáng IPL TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC 01102023/BM-PLTBYT Còn hiệu lực
04/04/2024

83115 Máy triệt lông và hỗ trợ trẻ hóa da dùng trong Spa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH HANNAS CLINIC 25-08/22/DN/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/08/2022

83116 Máy triệt lông và trẻ hóa da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH HB4U GROUP VIỆT NAM 01/2024/PL-HB4U Còn hiệu lực
24/05/2024

83117 Máy triệt lông và điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2626A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/04/2023

83118 Máy triệt lông và điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM 2626A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/11/2023

83119 Máy triệt lông, trẻ hoá da TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ERADA VIỆT NAM 01032022-ERADA/PCBPL Còn hiệu lực
17/03/2022

83120 Máy triệt lông, trẻ hóa da TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG NGUYỄN 210000013/1/2024/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/01/2024