STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83161 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 451.1-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/11/2023

83162 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3903/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/12/2023

83163 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC 25/2023/TĐ-KQPL Còn hiệu lực
02/01/2024

83164 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT 2014-2023/BPL-MN Còn hiệu lực
23/12/2023

83165 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ VIỆT PHÁT 01/2024/PLTTBYT/TVP Còn hiệu lực
23/03/2024

83166 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN XUÂN HOÀI 03-ACCENT/200000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/02/2024

83167 Máy xét nghiệm sinh hoá tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL 20022024/HMM - PLSK Còn hiệu lực
20/02/2024

83168 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN LIFE TECHNOLOGIES HOLDINGS PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 240220-01/BPL-AAA Còn hiệu lực
21/02/2024

83169 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN LIFE TECHNOLOGIES HOLDINGS PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 240220-03/BPL-AAA Còn hiệu lực
21/02/2024

83170 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN Y TẾ VIỆT NAM 240314/PL/C8 Còn hiệu lực
18/03/2024