STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83171 Môi trường trữ lạnh trứng/phôi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 231123/GPCN/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/11/2023

83172 Môi trường trữ lạnh, rã đông TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES IT005/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Còn hiệu lực
20/12/2019

83173 Môi trường trữ lạnh, rã đông TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES IT002/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Còn hiệu lực
20/12/2019

83174 MÔI TRƯỜNG TRỮ ĐÔNG TINH TRÙNG (SPERM FREEZE TM) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 221020/22/GPCN/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/10/2022

83175 Môi trường trung tính dùng cho xét nghiệm phân tích nhóm máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-74/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
11/11/2019

83176 Môi trường trung tính dùng cho xét nghiệm phân tích nhóm máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 153-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN Còn hiệu lực
23/10/2019

83177 Môi trường trung tính dùng cho xét nghiệm phân tích nhóm máu TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3848 PL-TTDV CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT BẢO LONG Còn hiệu lực
07/07/2021

83178 Môi trường vận chuyển TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 883/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Còn hiệu lực
04/06/2021

83179 Môi trường vận chuyển TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2714A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/09/2022

83180 Môi trường vận chuyển TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2714A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/09/2022