STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83181 Máy xét nghiệm tốc độ máu lắng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT VẠN XUÂN 01/2023/SFRI-VX/PL Còn hiệu lực
26/10/2023

83182 Máy xét nghiệm tổng phân tích huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH AN 03/2023/MA-PLTTBYT Còn hiệu lực
17/04/2023

83183 Máy xét nghiệm tổng phân tích huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH AN 10/2023/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/10/2023

83184 Máy xét nghiệm tổng phân tích huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH AN 03/2024/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/04/2024

83185 Máy Xét Nghiệm Tự Miễn TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018240 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
24/11/2019

83186 Máy xét nghiệm tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TAI WO ( VIỆT NAM) 012022/TAIWOVN Còn hiệu lực
17/07/2023

83187 Máy xét nghiệm tự động HbA1c và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES NHV005/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NAM HƯNG VIỆT Còn hiệu lực
23/12/2019

83188 Máy xét nghiệm tự động HbA1c và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES SM004/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SUNMED Đã thu hồi
07/10/2019

83189 Máy xét nghiệm tự động hoàn toàn miễn dịch huỳnh quang gián tiếp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HÓA SINH 02/2023/BTC-PLTTBYT Còn hiệu lực
12/12/2023

83190 Máy xét nghiệm và hóa chất HbA1C dùng trong phòng xét nghiệm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 05.28/2019-170000117-VA1/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT Á Còn hiệu lực
29/06/2019