STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83191 Máy triệt lông bằng laser TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1785/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THẨM MỸ KHOA HỌC ACG Còn hiệu lực
30/12/2020

83192 Máy triệt lông bằng Laser Diode TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ NAM QUÂN 01/2022/NQ-MED Còn hiệu lực
24/02/2022

83193 Máy triệt lông bằng Laser Diode TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ NAM QUÂN 04/2022/NQ-MED Còn hiệu lực
07/08/2022

83194 Máy triệt lông BL-D10 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH HPMED VIỆT NAM 11/2024/HPMED Còn hiệu lực
27/05/2024

83195 Máy triệt lông Braun Silk - Expert 3 IPL BD3006 TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 599.21/180000026/PCBPL-BYT HOÀNG KIM KHÁNH Còn hiệu lực
24/11/2021

83196 Máy triệt lông chăm sóc da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ NAM QUÂN 02/2024/NQ-MED Còn hiệu lực
25/04/2024

83197 Máy triệt lông chăm sóc da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ NAM QUÂN 03/2024/NQ-MED Còn hiệu lực
20/05/2024

83198 Máy triệt lông công nghệ ánh sáng xung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ IDM VIỆT NAM 02/2023/PL-IDM Còn hiệu lực
23/01/2024

83199 Máy triệt lông công nghệ Diode Laser TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN PCT 09/2023/PL-PCT Còn hiệu lực
18/10/2023

83200 Máy triệt lông công nghệ Diode Laser TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN PPL 11/2023/PL-PPL Còn hiệu lực
19/10/2023