STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83261 Máy triệt lông bằng công nghệ laser TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 146/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/11/2023

83262 Máy triệt lông bằng công nghệ Laser Diode TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MY A INTERNATIONAL 2022003/MYA/BPL Còn hiệu lực
23/05/2022

83263 Máy triệt lông bằng công nghệ Laser Diode TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH HPMED VIỆT NAM HPMED_PL01 Còn hiệu lực
25/03/2024

83264 Máy triệt lông bằng laser TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1785/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THẨM MỸ KHOA HỌC ACG Còn hiệu lực
30/12/2020

83265 Máy triệt lông bằng Laser Diode TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ NAM QUÂN 01/2022/NQ-MED Còn hiệu lực
24/02/2022

83266 Máy triệt lông bằng Laser Diode TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ NAM QUÂN 04/2022/NQ-MED Còn hiệu lực
07/08/2022

83267 Máy triệt lông BL-D10 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH HPMED VIỆT NAM 11/2024/HPMED Còn hiệu lực
27/05/2024

83268 Máy triệt lông Braun Silk - Expert 3 IPL BD3006 TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 599.21/180000026/PCBPL-BYT HOÀNG KIM KHÁNH Còn hiệu lực
24/11/2021

83269 Máy triệt lông chăm sóc da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ NAM QUÂN 02/2024/NQ-MED Còn hiệu lực
25/04/2024

83270 Máy triệt lông chăm sóc da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ NAM QUÂN 03/2024/NQ-MED Còn hiệu lực
20/05/2024