STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83261 Môi trường đông tinh TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ME77 VIỆT NAM 17/2022-PLTTBYT-ME77 Còn hiệu lực
14/04/2023

83262 Môi trường đông trứng phôi nhanh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2910A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/03/2023

83263 Môi trường/ chất bổ trợ nuôi cấy vi sinh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021537/170000164/PCBPL-BYT Công ty TNHH BMACARE Còn hiệu lực
08/11/2021

83264 Môi trường/Chất bổ trợ nuôi cấy vi sinh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020556/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BMACARE Còn hiệu lực
06/01/2021

83265 Môi trường/hóa chất vi sinh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH LECKER HD01/170000059/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sago Biomed Còn hiệu lực
01/07/2019

83266 Môi trường lọc, rửa tinh trùng (Sil Select plus 2x20ml) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 686/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYÊN BẢO ANH Còn hiệu lực
29/06/2020

83267 Môi trường lọc, rửa tinh trùng (Sil Select plus 2x50ml) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 686/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYÊN BẢO ANH Còn hiệu lực
29/06/2020

83268 Môi trường nuôi cấy tế bào TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 316-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Phát triển Khoa học VITECH Còn hiệu lực
26/02/2020

83269 Môi trường nuôi cấy vi sinh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES MA003/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỸ ÂN Còn hiệu lực
20/12/2019

83270 Môi trường sử dụng trong các quy trình hỗ trợ sinh sản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH 1302/2023/PL-TA Còn hiệu lực
04/07/2023