STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83311 Máy xét nghiệm sinh hóa tư động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ NHẬT MINH 04/2023?NM-PL Đã thu hồi
23/08/2023

83312 máy xét nghiệm sinh hóa tự động 400 test/giờ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 25/2020/CV-VQ CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Còn hiệu lực
30/09/2020

83313 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động gồm mô đun điện giải TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED PCBPL-BYT-LBM-2022-2 Còn hiệu lực
14/10/2022

83314 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động kèm phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ BÁCH HỢP BH-PL2022-0517 Còn hiệu lực
17/05/2022

83315 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động tích hợp khối điện giải TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 271 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
05/05/2021

83316 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động tích hợp khối điện giải TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 296 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
13/07/2021

83317 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động tích hợp khối điện giải TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 39/2023/SVN-PL Còn hiệu lực
11/05/2023

83318 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động tích hợp khối điện giải TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 48/2023/SVN-PL Còn hiệu lực
23/10/2023

83319 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động tích hợp điện giải TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN LIFE TECHNOLOGIES HOLDINGS PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 240220-02/BPL-AAA Còn hiệu lực
21/02/2024

83320 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động tích hợp điện giải TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN LIFE TECHNOLOGIES HOLDINGS PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 240220-04/BPL-AAA Còn hiệu lực
21/02/2024