STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83331 Máy điều trị suy tĩnh mạch và phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ M - B VIỆT NAM 29052023/M-B/BPL Còn hiệu lực
29/05/2023

83332 Máy điều trị suy tĩnh mạch và phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ M - B VIỆT NAM 2905/M-B/BPL Đã thu hồi
29/05/2023

83333 Máy điều trị tần số radio TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM BTLVN_PL44 Còn hiệu lực
17/05/2022

83334 Máy điều trị tật khúc xạ (kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018428 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THỦ CÔNG MỸ NGHỆ HOA LƯ Còn hiệu lực
27/07/2019

83335 Máy điều trị tật khúc xạ Femtosecond (kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018427 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THỦ CÔNG MỸ NGHỆ HOA LƯ Còn hiệu lực
17/07/2019

83336 Máy điều trị tật khúc xạ trong nhãn khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CARL ZEISS VIỆT NAM CZV-LTR-TLPL-3-2023 Còn hiệu lực
31/01/2023

83337 Máy điều trị tật khúc xạ trong nhãn khoa và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 379/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CARL ZEISS VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/06/2020

83338 Máy điều trị tật khúc xạ trong nhãn khoa và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1286/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ QUỐC TẾ Còn hiệu lực
29/09/2020

83339 Máy điều trị tật khúc xạ trong nhãn khoa và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1736/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CARL ZEISS VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/11/2020

83340 Máy điều trị tật khúc xạ trong nhãn khoa và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 63/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO TÍN Còn hiệu lực
24/02/2021