STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83381 Máy điều trị từ trường toàn thân TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 048-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/12/2022

83382 Máy điều trị từ trường và laser TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 02052019MP /1700000123/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÚ THÁI Còn hiệu lực
17/06/2019

83383 Máy điều trị tủy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI PHONG 0082022/KQPL-ĐP Còn hiệu lực
09/05/2022

83384 Máy điều trị tủy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI PHONG 0152022/KQPL-ĐP Còn hiệu lực
26/12/2022

83385 Máy điều trị tủy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI PHONG 0003023/KQPL-ĐP Còn hiệu lực
13/06/2023

83386 Máy điều trị tủy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI PHONG 0006023/KQPL-ĐP Còn hiệu lực
12/07/2023

83387 Máy điều trị tủy răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1727/170000074/ PCBPL-BYT ty Cổ phần Trang thiết bị Y Nha khoa Việt Đăng Còn hiệu lực
11/08/2019

83388 Máy điều trị tủy răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1778/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y Nha khoa Việt Đăng Còn hiệu lực
05/10/2019

83389 Máy điều trị tủy răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA 3S 011/2022/NK3S Còn hiệu lực
16/06/2022

83390 Máy điều trị tủy răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA 3S 01/2022/NK3S Còn hiệu lực
16/06/2022