STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83411 Máy điều trị và chăm sóc da bằng tia laser RF (Kèm phụ kiện đồng bộ: Bộ điều trị) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181194 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGỌC LAN Còn hiệu lực
30/07/2020

83412 Máy điều trị và chăm sóc da bằng sóng RF TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NOMA MEDICAL 02/NOMA/PL Còn hiệu lực
05/06/2023

83413 Máy điều trị và chăm sóc da bằng tia laser RF TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PS MEDICAL 02/2022/KQPL-PS Còn hiệu lực
28/11/2022

83414 Máy điều trị vàng da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 17/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
12/10/2022

83415 Máy điều trị vàng da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 17/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
12/10/2022

83416 Máy điều trị vàng da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 23/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
18/10/2022

83417 Máy điều trị vàng da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 38-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Đã thu hồi
09/08/2021

83418 Máy điều trị vàng da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 06-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Đã thu hồi
05/08/2021

83419 Máy điều trị vàng da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 68-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Đã thu hồi
10/10/2021

83420 Máy điều trị vết thương bằng liệu pháp chân không và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 079/SNI/0420 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
16/04/2020