STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83481 Máy đo huyết áp cổ tay TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 223-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Y Nhật Còn hiệu lực
14/05/2020

83482 Máy đo huyết áp cổ tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 22/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Thiết bị Y tế Hà An Phát Còn hiệu lực
28/05/2020

83483 Máy đo huyết áp cổ tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 130 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
29/05/2021

83484 Máy đo huyết áp cổ tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 476/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/06/2022

83485 Máy đo huyết áp cổ tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ -VẬT TƯ Y TẾ DUY CƯỜNG 2510/2022/DC Còn hiệu lực
11/11/2022

83486 Máy đo huyết áp cổ tay TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEALTHCARE HCT 002PL/PCBPL-BYT/HCT Còn hiệu lực
09/08/2023

83487 Máy đo huyết áp cổ tay TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEALTHCARE HCT 011PL/PCBPL-BYT/HCT Còn hiệu lực
28/09/2023

83488 Máy đo huyết áp cổ tay TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH 17/170000100/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Đã thu hồi
26/08/2021

83489 Máy đo huyết áp cổ tay tự động TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 615.21/180000026/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện OMRON HEALTHCARE SINGAPORE PTE LTD tại thành phố Hà Nội Còn hiệu lực
04/12/2021

83490 Máy đo huyết áp cổ tay tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH HEALTH AND LIFE MEDICAL TECHNOLOGY 01/2023/PL-HEALTHLIFE Còn hiệu lực
16/08/2023