STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83501 MÁY ĐO HUYẾT ÁP CỔ TAY/BẮP TAY BEURER TTBYT Loại B CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HỢP PHÁT 01/2022/PLTBYT Còn hiệu lực
04/11/2023

83502 Máy đo huyết áp cơ và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1849/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO MINH DŨNG Còn hiệu lực
07/09/2021

83503 Máy đo huyết áp cơ Yamasu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 022/170000006/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần thiết bị Đại Tây Dương Còn hiệu lực
05/03/2020

83504 Máy đo huyết áp cơ/ thủy ngân kèm ống nghe TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 200-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty Cổ phần Kỹ thuật Gia Quốc Khoa Còn hiệu lực
17/08/2019

83505 Máy đo huyết áp cơ/ thủy ngân/ đồng hồ kèm ống nghe TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 185-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty Cổ phần Kỹ thuật Gia Quốc Khoa Còn hiệu lực
28/06/2019

83506 Máy đo huyết áp cùng phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYỆT CÁT 1108-VBPL/NCAT Đã thu hồi
11/08/2022

83507 Máy đo huyết áp di động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 07/2022/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
29/11/2022

83508 Máy đo huyết áp Fusaka (Fusaka Blood Pressure Monitor) TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 70.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRẦN HOÀNG VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/03/2021

83509 Máy đo huyết áp Kingsport TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XNK PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG 01/2022/PLTTBYT - ĐD Còn hiệu lực
04/07/2022

83510 Máy đo huyết áp Kingsport TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẮC MỸ 01/2022/PLTTBYT-BM Còn hiệu lực
15/11/2022