STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83521 Máy định lượng dịch phổi không xâm lấn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1678/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN XUÂN HOÀI Còn hiệu lực
20/10/2020

83522 Máy định nhóm máu tự động TTBYT Loại D VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2211-PL-BB-001-D Còn hiệu lực
16/11/2022

83523 Máy định nhóm máu/sàng lọc kháng thể tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 379/2023/NP-PL Còn hiệu lực
29/12/2023

83524 Máy định nhóm máu/sàng lọc kháng thể tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 382/2023/NP-PL Còn hiệu lực
29/12/2023

83525 Máy định vị chóp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200728 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MAXDENT Còn hiệu lực
26/11/2020

83526 Máy định vị chóp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210451-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
06/07/2021

83527 Máy định vị chóp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181755 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NAM DŨNG Còn hiệu lực
07/07/2021

83528 Máy định vị chóp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NAM DŨNG 03-22/KQPLYT-ND Còn hiệu lực
07/10/2022

83529 Máy định vị chóp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI PHONG 0004023/KQPL-ĐP Còn hiệu lực
13/06/2023

83530 Máy định vị chóp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D 20230007D3 Còn hiệu lực
11/07/2023