STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83541 Máy đo thân nhiệt bệnh nhân Máy chính: 01 hệ thống Ống dẫn khí: 01cái Chăn quấn (IOB Patient warming Blanket): 16 loại (model: Từ IOB -001 đến IOB- 016) TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 221-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Hoa Thịnh Phú Còn hiệu lực
04/07/2019

83542 Máy đo A1Care TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN HIẾU 08/2024/PLTTBYT-TH Còn hiệu lực
09/01/2024

83543 Máy đo âm ốc tai TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MÁY TRỢ THÍNH VÀ THIẾT BỊ THÍNH HỌC CÁT TƯỜNG 0108/PL.CT Còn hiệu lực
19/08/2022

83544 Máy đo âm ốc tai TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DAEWON PHARMACEUTICAL 072023/KQPL-DEAWON Còn hiệu lực
19/09/2023

83545 Máy đo âm ốc tai TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ACCESS-2-HEALTHCARE VIETNAM 07-2023/KQPL Còn hiệu lực
21/09/2023

83546 Máy đo âm ốc tai TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM 08/PL-NPVN/23 Còn hiệu lực
01/12/2023

83547 Máy đo âm ốc tai Resonance TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 42-DVPL170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DAEWON PHARMACEUTICAL Còn hiệu lực
29/06/2019

83548 Máy Đo Âm Ốc Tai – Điện Thính Giác TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 758/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ÂU ĐIỂU VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/07/2020

83549 Máy đo áp lực bàn chân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES MT005b/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Thiết Bị Y Tế MEDITRONIC Còn hiệu lực
19/12/2019

83550 Máy đo áp lực bàn chân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 542/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/08/2022