STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83561 Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 13-PL-TTB/BMXVN2020/ 170000087/PCBPL-BYT Công ty cổ phần công nghệ Lavitec Còn hiệu lực
21/09/2020

83562 Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂN LONG 14/2022/TL-PL Còn hiệu lực
17/11/2022

83563 Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 12A-PL-TTB/BMXVN/170000087/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC Đã thu hồi
24/06/2019

83564 Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 12B-PL-TTB/BMXVN/170000087/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG Đã thu hồi
24/06/2019

83565 Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 13b.1-PL-TTB/BMXVN/170000087/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG Đã thu hồi
24/06/2019

83566 Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 35-1.PL - BMXVN/2018/170000087/PCBPL - BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC Đã thu hồi
24/06/2019

83567 Máy định danh vi khuẩn và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂN LONG 06/2022/TL-PL Đã thu hồi
07/03/2022

83568 Máy định danh vi khuẩn vi rút(hệ thống Real time PCR) TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2445 PL-TTDV CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚ MINH Còn hiệu lực
12/09/2020

83569 Máy định danh vi khuẩn, vi rút và ký sinh trùng TTBYT Loại D VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220304-01.WHC/BPL Còn hiệu lực
04/03/2022

83570 Máy định danh vi khuẩn, vi rút và ký sinh trùng TTBYT Loại D VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 221011-01.WHC/BPL Còn hiệu lực
12/10/2022