STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83591 Máy xét nghiệm. Hóa chất, thuốc thử. Chất hiệu chuẩn. Dung dịch rửa máy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 05.28/2019-170000117-VA2/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT Á Còn hiệu lực
29/06/2019

83592 Máy xét nghiệm/ phân tích HbA1C TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3866 PL-TTDV CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP MEDAZ VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/07/2021

83593 Máy xét nghiệm/ Thiết bị hỗ trợ xét nghiệm huyết học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 02-Horiba-PL/ 170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH Một Thành Viên Vimedimex Bình Dương Đã thu hồi
29/06/2019

83594 Máy xét nghiệm/ thiết bị hỗ trợ xét nghiệm huyết học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 2508-VMBD-PL/170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH Một Thành Viên Vimedimex Bình Dương Đã thu hồi
29/06/2019

83595 Máy xét ngiệm vi khuẩn Helicobacter pylori qua hơi thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ -VẬT TƯ Y TẾ DUY CƯỜNG 08/2023/PLB-DC Còn hiệu lực
20/11/2023

83596 Máy xét ngiệm định lượng kháng thể IgE đặc hiệu gây dị ứng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP MEDAZ VIỆT NAM 01-2903PL/2024/MEDAZ-PROTIA Còn hiệu lực
29/03/2024

83597 Máy xịt khoáng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES DA002/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DUY ANH Còn hiệu lực
22/12/2019

83598 Máy xịt lạnh TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3346 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TƯƠNG LAI AI FANTASY Còn hiệu lực
20/08/2020

83599 Máy xịt lạnh hỗ trợ điều trị ngoài da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 3041 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIN SON Còn hiệu lực
21/08/2019

83600 Máy xoa bóp áp lực hơi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM 010722/PLYT-TPC Còn hiệu lực
09/05/2023