STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83611 Máy xoá hình xăm bằng công nghệ Laser Picosecond TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VÀ XUẤT NHẬP KHẨU LÊ NGUYỄN 03/2022/PL-LN Còn hiệu lực
29/12/2022

83612 Máy xoá nhăn, nâng cơ, trị mụn, trẻ hoá da TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 117/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SARAH LE Còn hiệu lực
19/02/2020

83613 Máy xóa nốt ruồi, tàn nhang, mụn thịt công nghệ CO2 Laser TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 839/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/06/2022

83614 Máy xóa nốt ruồi, tàn nhang, mụn thịt công nghệ CO2 Laser TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2291/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/10/2022

83615 Máy xóa nốt ruồi, tàn nhang, mụn thịt công nghệ CO2 Laser TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN PPL 02/2023/PL-PPL Còn hiệu lực
13/01/2023

83616 Máy xóa nốt ruồi, tàn nhang, mụn thịt công nghệ CO2 Laser TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN PCT 03/2023/PL-PCT Còn hiệu lực
20/10/2023

83617 Máy Xóa Săm Sử Dụng Công Nghệ Qswitched Nd Yag TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 392/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ THẨM MỸ OSAKA Còn hiệu lực
19/06/2020

83618 Máy xóa sẹo rỗ sử dụng công nghệ CO2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 179/2020/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/08/2022

83619 Máy xóa sẹo rỗ sử dụng công nghệ CO2 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ IDM VIỆT NAM 01/2023/PL-IDM Còn hiệu lực
23/01/2024

83620 Máy xóa sẹo rỗ sử dụng công nghệ CO2 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ IDM VIỆT NAM 02/2023/PL-IDM Còn hiệu lực
23/01/2024