STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83621 Máy xông khí dung siêu âm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 181 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
25/11/2021

83622 Máy xông khí dung siêu âm TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 605.21/180000026/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện OMRON HEALTHCARE SINGAPORE PTE LTD tại thành phố Hà Nội Còn hiệu lực
04/12/2021

83623 Máy xông khí dung siêu âm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 186 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
07/12/2021

83624 Máy xông khí dung siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 12073/2022/MPMED Còn hiệu lực
15/07/2022

83625 Máy xông khí dung siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 230817/MP-BPL Còn hiệu lực
17/08/2023

83626 Máy xông khí dung siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2466A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/08/2023

83627 Máy xông khí dung siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 23082804/MP-BPL Còn hiệu lực
31/08/2023

83628 Máy xông khí dung siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN 04.10.2023 Còn hiệu lực
04/10/2023

83629 Máy xông khí dung siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA : 28.23/200000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/10/2023

83630 Máy xông khí dung siêu âm và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 02/2708/170000102/PCBPL-BYT/2018 Còn hiệu lực
21/07/2022