STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83681 Máy xông khí dung ALKATO TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1908 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ VTM Còn hiệu lực
09/09/2020

83682 Máy xông khí dung bằng sóng siêu âm và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019450/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/06/2022

83683 Máy xông khí dung bằng sóng siêu âm và phụ kiện đồng bộ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI 697-VT/170000063/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/04/2023

83684 Máy xông khí dung cầm tay TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 034-DA/ 170000108/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á Còn hiệu lực
08/07/2020

83685 Máy xông khí dung cầm tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0090/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VNHN HÀ NỘI VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/09/2021

83686 Máy xông khí dung cầm tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0091/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ YUVINA Còn hiệu lực
25/09/2021

83687 Máy xông khí dung cầm tay TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 680.21/180000026/PCBPL-BYT HUỲNH VĂN CHÁNH Còn hiệu lực
21/12/2021

83688 Máy xông khí dung cầm tay TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 682.21/180000026/PCBPL-BYT HUỲNH VĂN CHÁNH Còn hiệu lực
22/12/2021

83689 Máy xông khí dung cầm tay TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN SODEMA 06/2022/SODEMA-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/06/2022

83690 Máy xông khí dung cầm tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ YUVINA 2706-2022/PLB-BYT Còn hiệu lực
27/06/2022