STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83691 Máy xông thuốc Đông y cục bộ 1 kênh TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 104-DA/170000108/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á/Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Đông Á Còn hiệu lực
03/11/2021

83692 Máy Xquang TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 093/170000006/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ An Thịnh Health Còn hiệu lực
26/08/2021

83693 Máy xquang C-arm và phụ kiện. TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 98/170000083/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Còn hiệu lực
31/12/2019

83694 Máy Xquang nha khoa (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018982 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC HOÀNG Còn hiệu lực
25/03/2020

83695 Máy xử lý (chuyển) mô nhanh, kín tự động hoàn toàn, phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1741/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Công nghệ và Đầu tư MDC Còn hiệu lực
18/08/2019

83696 Máy xử lý bề mặt implant nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG 202401/PCBPL-VĐ Còn hiệu lực
16/01/2024

83697 Máy xử lý chiết tách keo huyết tương giàu tiểu cầu từ máu hoặc hỗn hợp máu và tủy xương kèm phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDIC 102/170000034/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/09/2022

83698 Máy xử lý chiết tách keo huyết tương giàu tiểu cầu từ máu hoặc hỗn hợp máu và tủy xương kèm phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDIC 230110/PL_VMD Còn hiệu lực
08/06/2023

83699 Máy xử lý khí TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 169.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN AIRTECH THẾ LONG Còn hiệu lực
18/06/2021

83700 Máy xử lý mẫu tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 582/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/10/2022