STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83721 Máy trồng răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ LS 122022/KQPL-HHLS Còn hiệu lực
01/04/2022

83722 Máy trưng cất nước TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 291/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Cung ứng Y tế Nha Phong Đã thu hồi
24/12/2020

83723 Máy truyền chế phẩm máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020036/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC Còn hiệu lực
10/02/2020

83724 Máy truyền dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 47/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
13/01/2020

83725 Máy truyền dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 120-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI TP. HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
03/02/2020

83726 Máy truyền dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191611 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Còn hiệu lực
03/03/2020

83727 Máy truyển dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1625/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH UNION MEDICAL Còn hiệu lực
12/11/2020

83728 Máy truyền dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 966/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
29/08/2021

83729 Máy truyền dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 967/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
29/08/2021

83730 Máy truyền dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0250/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Còn hiệu lực
06/09/2021