STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83731 Máy Truyền Dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1839/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUANG ANH Còn hiệu lực
06/09/2021

83732 Máy truyền dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 1020/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
25/09/2021

83733 Máy truyền dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 540/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
02/08/2022

83734 Máy truyền dịch TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG 02/2022/PLLC-TL Còn hiệu lực
28/12/2022

83735 Máy truyền dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM 200520201-TPC/170000050/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/05/2023

83736 Máy truyền dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 60/2022/PL-VQ Còn hiệu lực
15/05/2023

83737 Máy truyền dịch TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC KIM HÒA PHÁT 23/PL/KHP Còn hiệu lực
21/09/2023

83738 Máy truyền dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU VIỆT NAM 1106/2023/PCBPL/TBYTNKVN Còn hiệu lực
11/06/2023

83739 Máy truyền dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU VIỆT NAM 1206/2023/PCBPL/TBYTNKVN Còn hiệu lực
11/06/2023

83740 Máy truyền dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI ĐÔNG THÀNH 24.09-2023/PL-ĐT Còn hiệu lực
11/09/2023