STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83741 Máy truyền dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ BÌNH AN 18/2023 CV-PBA Còn hiệu lực
27/12/2023

83742 Máy truyền dịch (Bơm truyền dịch) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ BÌNH AN 17/2022 CV-PBA Còn hiệu lực
26/12/2022

83743 Máy truyền dịch tốc độ cao TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 109/170000006/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/11/2022

83744 Máy truyền dịch tốc độ cao và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN 20-VT/2024/PLTTBYT Còn hiệu lực
04/03/2024

83745 Máy truyền dịch tự động và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200276 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG Còn hiệu lực
11/05/2020

83746 Máy truyền dịch tự động và phụ kiện, vật tư tiêu hao đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190665.1 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC KIM HÒA PHÁT Còn hiệu lực
09/10/2019

83747 Máy truyền máu hoàn hồi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 065-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar Còn hiệu lực
06/09/2019

83748 Máy từ rung nhiệt trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 841/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/07/2020

83749 Máy từ rung nhiệt trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á 01/2022/PL-ĐA Còn hiệu lực
22/05/2024

83750 Máy từ rung nhiệt trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á 03/2023/PL-ĐA Còn hiệu lực
29/05/2024