STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83761 Máy từ trường trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200686 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/11/2020

83762 Máy từ trường trị liệu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM BTLVN_PL22 Còn hiệu lực
08/04/2022

83763 Máy từ trường trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ TÂM AN 03/PL/2023/TA Còn hiệu lực
09/08/2023

83764 Máy từ trường trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ TÂM AN 05/PL/2023/TA Còn hiệu lực
08/09/2023

83765 Máy từ trường trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM 1210W1/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/11/2023

83766 Máy từ trường trị liệu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM BTLVN_PL23 Còn hiệu lực
11/03/2024

83767 Máy từ trường trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2023/FI-VN/PL Còn hiệu lực
14/03/2024

83768 Máy từ trường trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2023/FI-VN/PL Còn hiệu lực
14/03/2024

83769 Máy từ trường trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2023/FI-VN/PL Còn hiệu lực
14/03/2024

83770 Máy từ trường trị liệu kết hợp Diode Laser TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HUÊ LỢI 220124/PL_HUELOI Còn hiệu lực
27/02/2024