STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83771 Máy từ trường trị liệu kết hợp hồng ngoại gần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HUÊ LỢI 220124/PL_HUELOI Còn hiệu lực
27/02/2024

83772 Máy từ trường trị liệu siêu dẫn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED emFieldPro Còn hiệu lực
12/07/2022

83773 Máy từ trường xuyên sọ trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 42821CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HITECH Còn hiệu lực
02/08/2021

83774 Máy từ trường điều trị TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT 181101-VP/180000019/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ENRAF - NONIUS VIETNAM Còn hiệu lực
12/06/2019

83775 Máy từ trường điều trị TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT 181103-VP/180000019/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ENRAF - NONIUS VIETNAM Còn hiệu lực
13/06/2019

83776 Máy từ trường điều trị TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 12/2018/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Trang thiết bị kỹ thuật Y tế Y Việt Còn hiệu lực
14/07/2019

83777 Máy từ trường điều trị TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181328 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ THÁI VIỆT Còn hiệu lực
23/11/2020

83778 Máy từ trường điều trị TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 048-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/12/2022

83779 Máy từ trường điều trị TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỆT TIẾN 21022023/PL-VT/06 Còn hiệu lực
27/02/2023

83780 Máy từ trường điều trị TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VẠN XUÂN 07-2023/VX-KQPL Còn hiệu lực
10/04/2023