STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83781 Máy từ trường điều trị TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VẠN XUÂN 10-2023/VX-KQPL Còn hiệu lực
01/06/2023

83782 Máy từ trường điều trị (loại toàn thân) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Magnetotoanthan24 Còn hiệu lực
28/06/2022

83783 Máy từ trường điều trị (loại để bàn) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Magnetodeban24 Còn hiệu lực
28/06/2022

83784 Máy từ trường điều trị (loại để bàn/ toàn thân) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1611/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
07/10/2020

83785 Máy từ trường điều trị kết hợp laser TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1963/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
21/12/2020

83786 Máy tưới dịch TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á 281123/TBA Còn hiệu lực
28/11/2023

83787 Máy tưới dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NAM VIỆT HƯNG YÊN 060324/NVA Còn hiệu lực
06/03/2024

83788 Máy tưới hút ổ bụng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM FFVN-PL-028-2022 Còn hiệu lực
13/09/2022

83789 Máy tưới hút đa chức năng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM FFVN-PL-046-2022 Còn hiệu lực
04/10/2022

83790 Máy ủ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES VX004a/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN Còn hiệu lực
12/11/2019