STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83791 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 890 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
13/12/2019

83792 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 008-DA/ 170000108/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á Còn hiệu lực
04/02/2020

83793 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 0611-1118/ĐH/170000096/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI HỮU Còn hiệu lực
15/07/2020

83794 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1321/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
27/08/2020

83795 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 427.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
07/09/2020

83796 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0587PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HKT Còn hiệu lực
26/10/2020

83797 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH 01/2017/QM-PL Công ty cổ phần y tế Quang Minh Còn hiệu lực
01/09/2021

83798 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH 03/2018/QM-PL Công ty cổ phần y tế Quang Minh Còn hiệu lực
01/09/2021

83799 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH .QMPL-182017/170000030/PCBPL-BYT Công ty cổ phần y tế Quang Minh Còn hiệu lực
03/09/2021

83800 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1981/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/09/2021