STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83821 Máy xét nghiệm PCR TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 013-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Y Dược phẩn VIMEDIMEX Còn hiệu lực
05/02/2020

83822 Máy xét nghiệm phân tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 125/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
05/01/2021

83823 Máy xét nghiệm phân tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 325/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
27/10/2021

83824 Máy xét nghiệm phân tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 325/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
28/10/2021

83825 Máy xét nghiệm phân tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANH BẮC 1510AB-LIUTO Còn hiệu lực
15/10/2023

83826 Máy xét nghiệm Realtime PCR TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM LT-017/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/12/2022

83827 Máy xét nghiệm realtime – PCR AMPLIlab TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH QMPL-052021/170000030/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH Còn hiệu lực
11/10/2021

83828 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á SEA-AMS-001/170000046/PCBPLBYT Công ty TNHH TMDV Thiết bị Đông Nam Á Còn hiệu lực
26/06/2019

83829 MÁY XÉT NGHIỆM SINH HOÁ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 1810-1018/ĐH/170000096/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI HỮU Còn hiệu lực
12/07/2019

83830 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 890 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
13/12/2019