STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83861 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ NHẬT MINH 15/2023/NM-PL Còn hiệu lực
25/08/2023

83862 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TMDV & XNK THĂNG LONG 022023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/09/2023

83863 Máy xét nghiệm sinh hoá TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ VIỆT PHÁT 04/2023/PLTTBYT/TVP Còn hiệu lực
11/09/2023

83864 Máy xét nghiệm sinh hoá TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ VIỆT PHÁT 05/2023/PLTTBYT/TVP Còn hiệu lực
13/09/2023

83865 Máy xét nghiệm sinh hoá TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ BÁCH HỢP BH-PL2023-0915 Còn hiệu lực
10/10/2023

83866 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANH BẮC 1010DIRUI/SH Còn hiệu lực
10/10/2023

83867 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MEDIEXPRESS VIỆT NAM PL01-28122023/MDE Còn hiệu lực
28/12/2023

83868 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HỢP LỰC 7.24/PL Còn hiệu lực
07/02/2024

83869 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT NAM PHÁT 250124/PL-NAMPHAT Còn hiệu lực
08/03/2024

83870 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y SINH NAM ANH 01.15-12 NA/PL_TTBYT Còn hiệu lực
03/05/2024