STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83871 Máy xét nghiệm nước tiểu tự động TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2208-PL-UA-007-B Còn hiệu lực
22/09/2022

83872 Máy xét nghiệm nước tiểu tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ARKRAY VIỆT NAM 16/2022/ARKRAY Còn hiệu lực
31/10/2022

83873 Máy xét nghiệm nước tiểu tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ARKRAY VIỆT NAM 17/2022/ARKRAY Còn hiệu lực
31/10/2022

83874 Máy xét nghiệm nước tiểu tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ARKRAY VIỆT NAM 18/2022/ARKRAY Còn hiệu lực
31/10/2022

83875 Máy xét nghiệm nước tiểu tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ARKRAY VIỆT NAM 2113/2022/SEED VIETNAM Còn hiệu lực
04/11/2022

83876 Máy xét nghiệm nước tiểu tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ARKRAY VIỆT NAM 2113/2022/ARKRAY Còn hiệu lực
04/11/2022

83877 Máy xét nghiệm nước tiểu tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ARKRAY VIỆT NAM 2114/2022/ARKRAY Còn hiệu lực
04/11/2022

83878 Máy xét nghiệm nước tiểu tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC 02/2023/TĐ-KQPL Còn hiệu lực
14/04/2023

83879 Máy xét nghiệm nước tiểu tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH QUANG 004 PL/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/01/2024

83880 Máy xét nghiệm nước tiểu tự động (không bao gồm bộ xử lý dữ liệu và màn hình) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 61/2022/NP-PL Còn hiệu lực
04/07/2022