STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83891 Nước súc miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BERLIN - ĐỨC 01/2022/PL-BERLIN Còn hiệu lực
14/12/2022

83892 Nước súc miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH U&K COMPANY 01/2023/CBA-U&K Còn hiệu lực
08/03/2023

83893 NƯỚC SÚC MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM NANOGEN LÂM ĐỒNG CV-RA08/2023/LD Còn hiệu lực
13/03/2023

83894 NƯỚC SÚC MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KIM BẢNG Số: 01/2023/PL-KB Còn hiệu lực
05/04/2023

83895 Nước súc miệng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MEDIEXPRESS VIỆT NAM 10042023/PCBPL-MEDI Còn hiệu lực
10/04/2023

83896 Nước súc miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HUY BẢO PHARM 01/2023/BPL-HUYBAO Còn hiệu lực
26/04/2023

83897 Nước súc miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KIMIKO 01/2023PL-KIMIKO Còn hiệu lực
08/05/2023

83898 Nước Súc Miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HANDPHARMCO 01/2023/CBA-HAND Còn hiệu lực
09/05/2023

83899 Nước súc miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRITYDO HƯNG PHƯỚC 01/2023/PL-HUNGPHUOC Còn hiệu lực
18/05/2023

83900 Nước súc miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ MOVIS 02/2023/PL-MOVIS Còn hiệu lực
17/06/2023