STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83891 Máy truyền dịch TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG 02/2022/PLLC-TL Còn hiệu lực
28/12/2022

83892 Máy truyền dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM 200520201-TPC/170000050/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/05/2023

83893 Máy truyền dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 60/2022/PL-VQ Còn hiệu lực
15/05/2023

83894 Máy truyền dịch TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC KIM HÒA PHÁT 23/PL/KHP Còn hiệu lực
21/09/2023

83895 Máy truyền dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU VIỆT NAM 1106/2023/PCBPL/TBYTNKVN Còn hiệu lực
11/06/2023

83896 Máy truyền dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU VIỆT NAM 1206/2023/PCBPL/TBYTNKVN Còn hiệu lực
11/06/2023

83897 Máy truyền dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI ĐÔNG THÀNH 24.09-2023/PL-ĐT Còn hiệu lực
11/09/2023

83898 Máy truyền dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ BÌNH AN 18/2023 CV-PBA Còn hiệu lực
27/12/2023

83899 Máy truyền dịch (Bơm truyền dịch) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ BÌNH AN 17/2022 CV-PBA Còn hiệu lực
26/12/2022

83900 Máy truyền dịch tốc độ cao TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 109/170000006/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/11/2022