STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83901 Máy vi sóng điều trị TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 931/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
22/10/2021

83902 Máy vi sóng điều trị TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH 11-2022/TMT-CBPL Còn hiệu lực
11/03/2022

83903 Máy vi sóng điều trị TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 048-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/12/2022

83904 Máy vi sóng điều trị TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 160-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/04/2024

83905 Máy vi sóng điều trị (thiết bị vi sóng trị liệu) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1728/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ Bảo Minh Còn hiệu lực
11/08/2019

83906 Máy vỗ rung lồng ngực TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3975 PL-TTDV Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ XNK Thăng Long Còn hiệu lực
12/08/2021

83907 Máy vỗ rung lồng ngực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM 011220223/PLYT-TPC Còn hiệu lực
10/05/2023

83908 Máy vỗ rung lồng ngực cao tần TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI VÀ ĐẦU TƯ PATCO 090424PL-PC/210000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/04/2024

83909 Máy vỗ rung lồng ngực cao tần và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI VÀ ĐẦU TƯ PATCO 012022PL-PC/210000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/04/2022

83910 Máy vỗ rung lồng ngực tự động HFCWO và dẫn lưu tư thế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU VIỆT NAM 1008/2023/PCBPL/TBYTNKVN Còn hiệu lực
10/06/2023