STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83901 Nước súc miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRITYDO HƯNG PHƯỚC 01/2023/PL-HUNGPHUOC Còn hiệu lực
18/05/2023

83902 Nước súc miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ MOVIS 02/2023/PL-MOVIS Còn hiệu lực
17/06/2023

83903 Nước súc miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ MOVIS 01/2023/PL-MOVIS Còn hiệu lực
17/06/2023

83904 NƯỚC SÚC MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ESICO VIỆT NAM 01/2023PL-ESICO Còn hiệu lực
12/07/2023

83905 NƯỚC SÚC MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚ THÁI 03/2023/PL-PT Còn hiệu lực
12/08/2023

83906 Nước súc miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH PHARMA NHÂN PHÚ 10/2023/PL-NHANPHU Còn hiệu lực
07/09/2023

83907 Nước súc miệng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW4 03-2023/PL-TW4 Còn hiệu lực
13/09/2023

83908 NƯỚC SÚC MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HUTAPHAR 02/2023/PL-HUTA Còn hiệu lực
20/09/2023

83909 Nước súc miệng - họng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NOVA CARE 01/2023/PL-NOVA Còn hiệu lực
27/02/2023

83910 Nước súc miệng ABC ORAVIR TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 11221/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM CAO MAI Còn hiệu lực
07/09/2021