STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83911 Máy truyền dịch (Bơm truyền dịch) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ BÌNH AN 17/2022 CV-PBA Còn hiệu lực
26/12/2022

83912 Máy truyền dịch tốc độ cao TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 109/170000006/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/11/2022

83913 Máy truyền dịch tốc độ cao và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN 20-VT/2024/PLTTBYT Còn hiệu lực
04/03/2024

83914 Máy truyền dịch tự động và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200276 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG Còn hiệu lực
11/05/2020

83915 Máy truyền dịch tự động và phụ kiện, vật tư tiêu hao đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190665.1 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC KIM HÒA PHÁT Còn hiệu lực
09/10/2019

83916 Máy truyền máu hoàn hồi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 065-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar Còn hiệu lực
06/09/2019

83917 Máy từ rung nhiệt trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 841/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/07/2020

83918 Máy từ rung nhiệt trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á 01/2022/PL-ĐA Còn hiệu lực
22/05/2024

83919 Máy từ rung nhiệt trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á 03/2023/PL-ĐA Còn hiệu lực
29/05/2024

83920 Máy từ rung nhiệt trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VẠN XUÂN 01-060624/PLB-YTVX Còn hiệu lực
07/06/2024