STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83911 Nước súc miệng BARRICADES NEW TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 317/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Còn hiệu lực
22/05/2020

83912 Nước súc miệng BP FRESH WINDY TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 290.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE Còn hiệu lực
14/08/2021

83913 Nước súc miệng Cali USA TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 76121CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CALI USA Còn hiệu lực
07/10/2021

83914 Nước súc miệng CARE FOR TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3902 PL-TTDV CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM DCAREME Còn hiệu lực
25/06/2021

83915 NƯỚC SÚC MIỆNG CAY TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BANKFOOD 02/2022/TTBYT-BF Còn hiệu lực
06/05/2022

83916 Nước súc miệng CLORHEXIDIN ENLIEVIR TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 633.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE Còn hiệu lực
10/12/2021

83917 Nước Súc Miệng GHCARE TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021281B/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ GIA HƯNG Còn hiệu lực
21/07/2021

83918 Nước súc miệng HERO TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 702.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH Còn hiệu lực
04/02/2021

83919 Nước súc miệng HERO TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 702.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH Còn hiệu lực
04/02/2021

83920 Nước súc miệng HERO TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 702.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH Còn hiệu lực
04/02/2021