STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83921 NƯỚC SÚC MIỆNG HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 519/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ BIBITA Còn hiệu lực
01/08/2021

83922 NƯỚC SÚC MIỆNG HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 6621/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DP STA-PHARMA Còn hiệu lực
09/08/2021

83923 Nước súc miệng họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THC PHARMA 01:2022/PL-THC Còn hiệu lực
25/01/2022

83924 Nước súc miệng họng TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PUBLIC HEALTH QUỐC TẾ 01:2022/PL-DPPH Còn hiệu lực
15/02/2022

83925 NƯỚC SÚC MIỆNG HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM USA- VIP 02:2022/PL-USA VIP Còn hiệu lực
23/02/2022

83926 NƯỚC SÚC MIỆNG HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VSHINE 01/2022/PL-VSHINE Còn hiệu lực
03/03/2022

83927 NƯỚC SÚC MIỆNG HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM GREEN STAR 02/2022/PL-GREEN Còn hiệu lực
09/03/2022

83928 NƯỚC SÚC MIỆNG HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH MAXEO 01/2022/PL-MAXEO Còn hiệu lực
18/03/2022

83929 Nước súc miệng họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 1044 Còn hiệu lực
31/03/2022

83930 NƯỚC SÚC MIỆNG HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM COLOMBO 02/2022/PL- COLOMBO Còn hiệu lực
28/06/2022