STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83921 Máy X- quang kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 167a/2021/BKQPL-VQ Công ty TNHH Trang Thiết bị y tế Ánh Ngọc Còn hiệu lực
24/08/2021

83922 Máy X- Quang Kỹ thuật số và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2351/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/02/2022

83923 Máy X- Quang Kỹ thuật số và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2716A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/08/2022

83924 Máy X- Quang nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210686-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/08/2021

83925 Máy X- quang nha khoa cầm tay kèm phụ kiện TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3477-2PL-TTDV CÔNG TY TNHH ĐẠI PHÚ QUÝ Còn hiệu lực
15/10/2020

83926 Máy X- Quang thường quy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2351/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/02/2022

83927 Máy X- quang thường quy cao tần và các linh phụ kiện ,phần mềm kèm theo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 440/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KỸ THUẬT VIỆT LIÊN Còn hiệu lực
19/06/2021

83928 Máy X- Quang Xách Tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2351/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/02/2022

83929 Máy X-Quang TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TV002/170000073/ PCBPL-BYT CTY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THIÊN VIỆT Còn hiệu lực
19/12/2019

83930 Máy X-Quang TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TV001/170000073/ PCBPL-BYT CTY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THIÊN VIỆT Còn hiệu lực
19/12/2019