STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83931 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1929 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN Còn hiệu lực
07/08/2019

83932 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1738/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Tâm Anh Còn hiệu lực
18/08/2019

83933 Máy điện tim TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/1910/MERAT-2019 Công ty TNHH TM DV Tân Việt Mỹ Còn hiệu lực
21/10/2019

83934 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 25/HLM18/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI Còn hiệu lực
21/10/2019

83935 Máy điện tim TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 32.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ VAVI Còn hiệu lực
29/11/2019

83936 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 019/170000006/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang thiết bị y tế Anh Khoa Còn hiệu lực
05/03/2020

83937 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 177/170000006/PCBPL-BYT Công ty TNHH Medihitech Việt Nam Còn hiệu lực
11/03/2020

83938 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HNK VIỆT NAM 07NKC/170000078/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nhật Nam Còn hiệu lực
20/08/2020

83939 Máy điện tim TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 276a/2020/CV-VQ Công ty TNHH Việt Quang Đã thu hồi
27/11/2020

83940 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 276a/2020/CV-VQ Công ty TNHH Việt Quang Đã thu hồi
27/11/2020