STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83931 Nước súc miệng họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SAM PHARMA VIỆT NAM 01/2022/PL-SAM Còn hiệu lực
05/12/2022

83932 Nước súc miệng họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM N-BIOTECH 05/2022/N-BIOTECH Còn hiệu lực
07/02/2023

83933 NƯỚC SÚC MIỆNG HỌNG (Tên thương mại: T-B CHLORHEXIDIN 0,12%) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO 01 Còn hiệu lực
24/02/2022

83934 NƯỚC SÚC MIỆNG HỌNG (Tên thương mại: T-B MUỐI) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO 04 Còn hiệu lực
23/02/2022

83935 NƯỚC SÚC MIỆNG HỌNG DR SMILE TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 60.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE Còn hiệu lực
18/05/2020

83936 NƯỚC SÚC MIỆNG HỌNG [ Tên thương mại T-B MUỐI (Hương chanh)] TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO 02 Còn hiệu lực
23/02/2022

83937 NƯỚC SÚC MIỆNG HỌNG [T-B MUỐI (Hương gừng)] TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO 03 Còn hiệu lực
24/02/2022

83938 Nước súc miệng họng Bảo Nha An Họng TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 74.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY DƯỢC PHẨM TẤT THÀNH Còn hiệu lực
28/05/2020

83939 Nước súc miệng họng CHLORHEXIDINE 2% TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3181-4PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THANH LIÊM MEDIPHARMA Còn hiệu lực
12/03/2020

83940 Nước súc miệng họng Dequasmile TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 265.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE Còn hiệu lực
04/08/2021