STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83941 Nước súc miệng họng ENTADIN TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 375.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE Còn hiệu lực
28/08/2021

83942 Nước súc miệng họng MeCARE TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 110.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HOÁ MỸ PHẨM LAN HƯƠNG Còn hiệu lực
01/06/2020

83943 Nước súc miệng họng NTP TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3181PL-TTDV/ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM NGUYỄN MINH Còn hiệu lực
12/03/2020

83944 Nước súc miệng họng T.M.T TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0762PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA Còn hiệu lực
14/10/2021

83945 Nước súc miệng Humacare TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4027 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC Còn hiệu lực
11/10/2021

83946 Nước súc miệng IC FRESH TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 366/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM ICCI Còn hiệu lực
03/06/2020

83947 NƯỚC SÚC MIỆNG ION MUỐI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT VIỆT ALKARI 0123/VBPL-AKR Còn hiệu lực
11/04/2023

83948 NƯỚC SÚC MIỆNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ PHÚC MINH 01/2023/PL-PM Còn hiệu lực
19/07/2023

83949 Nước súc miệng keo ong ABIPOLIS TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 15921/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA Còn hiệu lực
14/10/2021

83950 Nước súc miệng KLEARIN MOUTHWASH TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 170.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ (MEBIPHAR) Còn hiệu lực
06/08/2021