STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83961 NƯỚC SÚC MIỆNG MƯỜNG NHA TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 699.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VŨ TRỤ XANH Còn hiệu lực
04/02/2021

83962 NƯỚC SÚC MIỆNG NANO BẠC TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KIM BẢNG 03/2023/PL-KB Còn hiệu lực
07/09/2023

83963 NƯỚC SÚC MIỆNG NANO BẠC ENLIE TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 129.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE Còn hiệu lực
03/06/2020

83964 Nước súc miệng Nano bạc Xcare TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 499.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN GIANT PEA VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/10/2021

83965 Nước súc miệng Nano bạc Xcare (Dành cho trẻ em) TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 499.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN GIANT PEA VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/10/2021

83966 NƯỚC SÚC MIỆNG NANO-CLORID TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM NANOGEN LÂM ĐỒNG CV-RA13/2022/LD Còn hiệu lực
18/10/2022

83967 Nước súc miệng Nhiệt Miệng Cát Linh TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 617.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH Còn hiệu lực
12/11/2020

83968 Nước súc miệng ORIDINE TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH FOXS-USA 01/2023/PLA-FOXS_USA Còn hiệu lực
26/05/2023

83969 Nước súc miệng Orilu Kid TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH FOXS-USA 02/2023/PLA-FOXS_USA Còn hiệu lực
26/05/2023

83970 Nước súc miệng PHARPHAP PROLINE TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 16/MED1120 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Còn hiệu lực
08/12/2020